مدیر و مشاورین مخابرات منطقه فارس

نام ونام خانوادگي : علی اصغر روزگار
سمت : مدیرمخابرات منطقه فارس
سال تولد : 1340
مدرك تحصيلي : ليسانس فیزیک کاربردی
تاريخ استخدام : 68/2/30
رئيس اداره مخابرات شهرستان ممسنی
کارشناس مسئول راه اندازی مراکز مخابراتی
رئیس اداره مخابرات شهرستان آباده
مدیر مخابرات شهرستان کازرون
رئیس اداره نظارت وآزمایش تحویل ارتباطات راه دور
مدیر عملیات اجرایی استان
عضو هیات مدیره شرکت مخابرات استان کهکیلویه وبویراحمد
عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان فارس
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات استان فارس

نام ونام خانوادگي : محمد حبیب اللهی
سمت : مشاور مدیر مخابرات منطقه فارس در امور کسب و کار
سال تولد : 1346
مدرك تحصيلي: ليسانس مدیریت صنعتی
تاريخ استخدام : 71/02/12
سوابق مديريتي :
رئیس اداره تدارکات وخدمات
مدیر مالی واقتصادی
عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان فارس

نام و نام خانوادگی : حمید رضا همتی
سمت : مشاور مدیر مخابرات منطقه فارس در امور فنی
سال تولد : 1347
مدرك تحصيلي : ليسانس الكترونيك
فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
تاريخ استخدام :70/7/20
سوابق مديريتي :
مدیر مخابرات شهرستان كازرون
مديرمخابرات شهرستان لارستان
رئيس اداره مخابرات ناحيه 3شيراز
رئيس اداره بازرسی ،ارزيابي عملکرد وپاسخگويي به شكايات
عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات استان فارس