برگزاری مراسم جشن عید بزرگ امامت و ولایت در مخابرات منطقه فارس