بانوی مخابراتی نفر اول مسابقات آمادگی جسمانی بالای چهل سال هیات ورزش کارگری استان فارس شد.