راه اندازی اینترنت پرسرعت Wi-Fi در مکانهای پر بازدید در ایام نوروز