دیدار سرپرست مخابرات منطقه فارس با سردار غیاثی، فرمانده سپاه فجر استان فارس