تکمیل اطلاعات مشترکین تلفن ثابت

راهنمای دریافت خلاصه صورتحساب تلفن ثابت از طریق پیامک
مخابرات منطقه فارس در نظر دارد در راستای ارائه خدمات الکترونیکی و حفظ محیط زیست، نسبت به حذف قبض کاغذی تلفن ثابت و جایگزینی قبض الکترونیکی، همچنین ارسال خلاصه صورتحساب در هر دوره از طریق خدمات پیامکی رایگان اقدام نماید.
لذا خواهشمند است شماره تلفن ثابت خود (8 رقم بدون کد) را از طریق تلفن همراه به سامانه 3000713 پیامک فرمایید تا از مزایای ذیل برخوردار گردید:
– اخذ خلاصه صورتحساب در هر دوره
– عضویت در باشگاه مشترکین تلفن ثابت مخابرات منطقه فارس
– اطلاع از تغییر شماره تلفن و تعرفه های مخابراتی
– اطلاع از سرویس های اینترنت و بسته های تشویقی
– اطلاع از روند رفع خرابی تلفن
کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با سامانه 36999